Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci

Ostrovec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní.

Historie

Historicky se vesnice nazývala Janov a v písemných pramenech se s ní setkáváme od 14. století, kdy patřila k městu Rakovníku. V roce 1595 náležela k nedalekému Velečínu, v první polovině 17. století vesnice příslušela k Žihli a po polovině 18. století k panství Petrohrad. Uprostřed téměř čtvercové návsi stojí kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní. O přestavbách kostela jsme zpravováni v letech 1757 a 1878. Na jižní straně lodi je zazděný gotický portál. Nad triumfálním obloukem jsou umístěny erby Černínů a Kolovratů, kteří byli objednavateli barokní přestavby kostela. Hodnotná stavba s bohatě pojednanou barokní fasádou se vlivem neúdržby v důsledku odsunu původního německého obyvatelstva po roce 1945 dostala do havarijního stavu a teprve od roku 2006 je postupně obnovována. Východně od kostela stojí barokní márnice, v ohradní zdi bývalého hřbitova je druhotně osazena kamenná deska s vytesaným křížem, poblíž stojí další pamětní kámen s reliéfem lidské hlavy. 

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci