Kostel sv. Jakuba Většího v Nečtinech

Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V letech 1750-1752 byl rozpadlý kostel nahrazen novostavbou sponzorovanou Marií Karolínou z Kokořova.

Historie

Na místě dnešního kostela stála sakrální stavba již v roce 1290, a to při tvrzi Bavora z Nečtin. Tato stavba ale byla za husitských válek zbořena a nový kostel byl dokončen až roku 1534 za Jana Pluha z Rabštejna. V letech 1750-1752 byl tento už rozpadlý kostel stržen a nahrazen novostavbou sponzorovanou Marií Karolínou z Kokořova.

Jde o jednolodní stavbu s obdélnou lodí s polokruhovitým presbytářem, na severu se sakristií, na jihu s oratoří. V západním průčelí je dvoupatrová hranolová věž s cibulovou bání. Uvnitř kostela vpravo je památník obětem 1. světové války s obrazem od bratří Riedlových z Leopoldova. Na kruchtě je vyřezávaný varhanní prospekt s erbem pánů z Kokořova, pozoruhodné jsou žerdě na svíce s erby cechů u kostelních lavic. Před vchodem do kostela je umístěn kamenný znak Kokořovců s letopočtem 1672, u kostela je také litinový jehlancový náhrobek W. T. Steidla z Tulechova, nečtinského rychtáře, z roku 1854.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.