Kaple Panny Marie v Mladoticích

Mladotice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Historie

Kaple stojí na soukromém pozemku (stavba je však obecním majetkem) na východním okraji historického jádra obce, situovaného při severní straně silnice z Kralovic do Manětína. Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice a vybudovaná údajně již v době příslušnosti Mladotic ke kladrubskému klášteru ve 12. století. V první polovině 13. století se svatyně stala součástí hospodářského dvora (grangie), vybudovaného zde plaskými cisterciáky, v 16. století ji pak nahradila kaple zasvěcená sv. Kateřině. I ta však byla z důvodu zchátralosti na počátku 18. století zbořena. Teprve poté vznikla jako novostavba současná přísně centrální kaple Jména Panny Marie založená na originálním půdorysu šesticípé hvězdy. Hvězda, symbol zastupující v křesťanské ikonografii právě Pannu Marii, představuje motiv, který se v mladotické kapli opakuje na řadě míst. Kaple byla budována v letech 1708–1710 jako první stavba navržená a projektovaná architektem Janem Blažejem Santinim na objednávku plaského opata Eugena Tyttla, původně jako jeho soukromý svatostánek. Opatův znak s letopočtem 1710 je umístěn nad vchodem v průčelí. Jako zednický mistr a polír na stavbě působil klášterní poddaný Matěj Ondřej Kondel, v době svěcení kaple čtyřiadvacetiletý mladík.

Kaple je sklenuta kupolí vyzdobenou freskami s cisterciáckou a mariánskou tematikou od malíře Jakuba Antonína Pinka. Ve vrcholu kupole je umístěna válcovitá lucerna, která vnáší do interiéru kaple působivý světelný efekt, kdy intenzita jasu roste směrem vzhůru. Zajímavostí je, že kaple nemá krov, střešní krytina je položena přímo na rubu klenby (tzv. vlašská střecha podle původu stavební technologie v Itálii). Vnitřní zařízení i fresková výzdoba jsou současné se stavbou. Po zrušení plaského kláštera v roce 1785 za správy náboženského fondu hrozilo kapli zboření, ale díky sbírce uspořádané místními obyvateli mohla být v roce 1800 odkoupena za 108 zl. do vlastnictví obce. Ta ji využívala pro konání příležitostných bohoslužeb za účasti kněží z fary v Žebnici a ve Strážišti. Ve 20. letech 20. století se kaple stala předmětem sporu mezi představiteli římskokatolické církve a nově vzniklé československé církve husitské, kteří si ji nárokovali pro konání vlastních obřadů. Obec otevřela kapli bohoslužbám obou církví, ale po stížnosti faráře ze Strážiště rozhodl soud ve prospěch katolické církve. V letech 2008–2009 byla kaple renovována. V průběhu prací byl učiněn cenný nález pamětní listiny, která definitivně potvrdila Santiniho autorství, do té doby jen předpokládané na základě formálního rozboru objektu, a ozřejmila i další okolnosti vzniku této nevelké, avšak svým architektonickým ztvárněním pozoruhodné sakrální stavby.

Fotografie

Kaple Panny Marie v Mladoticích