Hradiště u Lipna

Lipno - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Archeologické stopy pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové.

Historie

Asi 2 km jižně od obce v lokalitě s pomístním názvem Staré Lipno se nacházejí archeologické stopy pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové. Hradiště je umístěno na oválné ostrožně o ploše 4,2 ha, jejíž okraje prudce spadají k řece Mži i do bočních údolí, která jsou dnes zčásti zatopena vodní nádrží Hracholusky. Jediný přístup od severu byl zajištěn zbudováním až trojitého valového opevnění hlinitokamenité (místy spečené) konstrukce s příkopy. Terénní pozůstatky dvojitého až trojitého valu jsou patrné i na západní straně, zbytek obvodového opevnění je tvořen jednoduchým valem. Stopy spečení valu i nález žárem pokrouceného bronzového kopí napovídají, že zánik zdejšího pravěkého osídlení souvisel s velkým požárem hradiště. Strategická poloha byla opětovně osídlena slovanským etnikem v raném středověku, a to jak ve střední době hradištní (9.–10. století), tak i později ve 12. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.