Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově

Křečov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby pochází z barokní přestavby z roku 1683. Pod kostelem pozdně barokní fara.

Historie

Vesnice Křečov, situovaná v kopcovité krajině východně od Manětína, se v písemných pramenech objevuje v první polovině 14. století, kdy ji od dosavadního šlechtického majitele získali johanité v Manětíně. Zhruba v téže době byl také založen farní kostel sv. Petra a Pavla (v pramenech se objevuje před rokem 1356), který dnes tvoří dominantu nevelké, ve svažitém terénu rozložené obce. Kostel byl pobořen za husitských válek, poté v letech 1550–1567 opraven a za třicetileté války znovu zničen. Poslední přestavba je datována do let 1680–1683 a byla provedena nákladem majitele manětínského panství Karla Maxmiliána Lažanského. Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby s předsíňkou na jižní straně a nízkou hranolovou věží v západním průčelí lze spojovat s raně barokní etapou završenou v roce 1683, k níž odkazuje i letopočet nad severním portálem. Hlavní oltář je opatřen obrazem od manětínského děkana a malíře – samouka J. F. Händla z první poloviny 18. století. Kostel je obklopen hřbitovem se dvěma márnicemi, před ohradní zdí poblíž klenuté vstupní brány stojí pamětní kříž z roku 1861. V roce 2014 byla provedena oprava kostelní věže. Pod kostelem se nachází také pozdně barokní budova fary.

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově