Českobratrský kostel v Kralovicích

Kralovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Moderní puristická stavba s ojedinělými historizujícími detaily, jíž dominuje nevysoká boční čtyřhranná věž z režného zdiva s jehlancovou střechou.

Historie

Evangelický sbor v Kralovicích (s dalšími centry v Čisté, Hvozdu, Kožlanech, Manětíně a Plasích) vznikl po první světové válce a v září 1922 byl ustaven jako farní sbor Českobratrské církve evangelické pro kralovický okres. Sbor zpočátku trpěl nedostatkem finančních prostředků, a proto se po více než deset let od svého založení musel scházet v místní škole. Představenstvo sboru průběžně jednalo o možnostech zakoupení vybraných domů pro zřízení vlastního kostela s farou (mj. tzv. starého zámku) a až v roce 1927 přikročilo ke koupi několika pozemků při cestě k nádraží nedaleko od města. Následně byly zahájeny přípravy ke stavbě. V soutěži se sešly tři návrhy, z nichž byl v roce 1932 vybrán projekt plzeňského architekta Hanuše Zápala, shodou okolností syna Antonína Zápala, bývalého kurátora kralovického sboru (zemřel v roce 1931). Zápalův projekt zaujal hodnotící komisi svým vzhledem i úsporným řešením. Vlastní stavební práce, které probíhaly od června 1934, byly zadány zednickému mistru Janu Matějkovi z Kralovic. Stavba proběhla velmi rychle, již 21. října 1934 byl sborový dům s modlitebnou a farou slavnostně posvěcen, byť oproti původnímu projektu v neúplné podobě. Jedná se o moderní puristickou stavbu s ojedinělými historizujícími detaily, jíž dominuje nevysoká boční čtyřhranná věž z režného zdiva s jehlancovou střechou.

Fotografie

Českobratrský kostel v Kralovicích