Venkovské usedlosti v Hlincích (čp. 8, 9, 14, 22)

Hlince - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor starší roubené zástavby.

Historie

Příkladem starší roubené zástavby v obci je čp. 9 s trojdílnou dispozicí, sedlovou střechou se zápražím a vstřícně bedněným štítem. Celoroubená je také chalupa čp. 18. U čp. 2, 3, 8, 14, 22 bylo původní roubení poškozeno novodobými úpravami a modernizací. U usedlosti čp. 14 se dochovala alespoň cenná roubená stodola s nízkými pernami, u čp. 2 roubené hospodářské stavení a u čp. 22 kolna s trámovým věncem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.