Historické jádro vsi Hlince

Hlince - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Cenný soubor lidové architektury, vesnická památková zóna.

Historie

Jádrem vesnice je nepravidelná náves svažující se do kotliny s rybníčkem. Je ze tří stran lemovaná usedlostmi, několik domů v minulosti stálo i ve vnitřním prostoru návsi. Mezi usedlostmi je dodnes několik nezastavěných proluk, zřejmě pozůstatek po stavbách poničených za třicetileté války. Kromě roubené lidové architektury se v obci nachází také zděné stavby z konce 19. a začátku 20. století s vaznicovými krovy a jednoduchými fasádami.

Na návsi stojí také jednoduchá kaplička čtvercového půdorysu se zvoničkou. Postavena byla v první třetině 19. století. U ní je umístěn památník obětem 1. světové války.

Celkově obec tvoří cenný soubor lidové architektury, proto byla roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Roku 2000 byly Hlince vyhlášeny Vesnicí roku Plzeňského kraje.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.