Dvůr Osojno u Draženě

Dražeň - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: pravěk, novověk

Stručné představení

Bývalý hospodářský dvůr, v okolí výšinné sídliště.

Historie

Tři kilometry od Dražně se nachází bývalý hospodářský dvůr, který původně náležel k Manětínu. Poprvé je zmiňován v roce 1169, kdy jej Vladislav II. věnuje manětínským johanitům, ale archeologické nálezy dokládají osídlení poblíž Osojna již v pravěku. Bylo nalezeno výšinné sídliště s asi 15 mohylami a zbytky příkopů a valů. U dvora později ležela i vesnice Osojno, která ale byla zničena za třicetileté války zároveň se dvorem. V letech 1670-80 zde proto Karel Maxmilian Lažanský, který panství koupil po konfiskaci majetku Kryštofu Karlovi z Roupova, nechal postavit dvůr nový. Ve 20. letech 20. století byl ovšem dvůr rozparcelován.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.