Zřícenina hradu Bělá

Dolní Bělá - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika, renesance
historická epocha: středověk

Stručné představení

Ze středověkého hradu se dochovaly zříceniny okrouhlé bašty v prostoru předhradí a dále zbytky opevnění se zemní baštou na západní straně.

Historie

Pozůstatky hradu a zámku Dolní Bělá jsou situovány na výrazném ostrohu na severozápadním okraji stejnojmenné vsi. Hrad zde založili někdy před rokem 1315 páni z Krašova. V roce 1415 jej získali páni ze Švamberka a po nich v roce 1426 páni z Gutštejna, kteří nechali provést rozsáhlé úpravy hradu. V období po husitských válkách se majitelé bělského panství střídali. Na konci 16. století byl starý hrad přestavěn na velký renesanční zámek. Od roku 1757 náležel statek Dolní Bělá včetně zámku plaským cisterciákům a po zrušení kláštera v roce 1785 došlo k jeho rychlému zpustnutí. Ze středověkého hradu se dochovaly zříceniny okrouhlé bašty v prostoru předhradí, novodobě upraveném na taneční parket, a dále zbytky opevnění se zemní baštou na západní straně. Jádro renesančního zámku tvořil dvojkřídlý objekt a hradba, z nichž se dodnes dochoval pouze fragment zdiva s opěrnými pilíři.

Fotografie

Zřícenina hradu Bělá