Hradiště Hůrka ve Starém Plzenci

Starý Plzenec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné, románský sloh
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Na ploše více jak 4 ha se rozkládalo významné přemyslovské hradiště, o němž máme první zmínky již ve 2. polovině 10. století.

Historie

V nadmořské výšce 431 m. n. m. nad Starým Plzencem na ostrožně obtékané řekou Úslavou a Tymákovským potokem se již v pozdní době kamenné koncentrovalo osídlení. Nejpozději v 10. století se tu pak zformovalo významné přemyslovské hradiště, které dalo vzniknout tzv. Staré Plzni. Dodnes zde můžeme pozorovat mohutné obranné valy, základy dvou zaniklých kostelů a zároveň nejstarší sakrální památku Plzeňska, rotundu sv. Petra a Pavla.

Výzkumy této důležité archeologické lokality probíhaly několikrát v průběhu 20. století. Hradiště tvořila velmi dobře opevněná akropole, kde se nacházel palác a kostel sv. Vavřince, jehož základy jsou dnes patrné díky tomu, že jej odkryli archeologové při výzkumu v roce 1906. Západní části oddělené valem vévodí dodnes rotunda sv. Petra a Pavla. Centrální část pak obklopovalo poměrně rozlehlé předhradí, na jehož východní straně býval dvorec a kostel sv. Kříže, jehož půdorys je opět viditelný díky průzkumu v roce 1902. Hlavní příjezdová komunikace probíhala přibližně stejnou trasou jako dnešní cesta k rotundě.

Hradiště Hůrka je v současnosti jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v okolí Plzně, jenž láká především díky zdařile zrekonstruované rotundě sv. Petra a Pavla.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.