Městské domy v Plzni-Východním předměstí (čp. 42, 43, 142, 664, 1774, 2399)

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Mezi architektonicky hodnotné měšťanské domy Východního Předměstí patří bývalá městská rybárna v Pallově ulici, bývalý fotoateliér Hrbek v ulici U Zvonu a dům zámečnické firmy Jaroš a Michálek v Petrohradě či blok obytných domů na Slovanské aleji.  

Historie

Řada významných měšťanských domů na Východním Předměstí se nachází v těsné blízkosti historického centra. Dvojice památkově chráněných objektů je situována v Pallově ulici, z nichž jeden sloužil kdysi jako městská rybárna. Sídlo fotoateliéru Hrbek bylo umístěno v ulici U Zvonu. Tato lokalita byla hojně využívána již ve středověku, kdy tu stával špitál s kostelem. Po zániku areálu a zrušení hřbitova se toto předměstí stalo lákavou destinací pro bohaté měšťany. Rodinnou rezidenci si tu vybudoval koncem 18. století i sochař Jan Perner a pojmenoval ji U Zlatého zvonu. Právě od zvonařského klanu dostala tato část města také svůj dnešní název.

Jednu z nejzajímavějších měšťanských budov najdeme ve čtvrti Petrohrad, kde od konce 19. století vyrůstaly především domy železničářů a dělníků. Dům čp. 664 fungoval jako sídlo zámečnické firmy Jaroš a Michálek. Stavitel Suchan jej postavil dle plánů architekta Hůly v roce 1909. Řadový dům má čtyři nadzemní podlaží obrácená průčelím do Koterovské ulice. Dvoutraktová dispozice počítala nejen s výrobní, ale i nezbytnou kancelářskou částí. Do provozovny ve zvýšeném přízemí se vcházelo vstupem vedle hlavního průjezdu. Exteriér charakterizovala bohatě zdobená omítka z různých struktur a barev členěná římsami a kanelurami. Smutným památníkem je pak v přízemí umístěná bronzová deska od sochaře Waltera upomínající zastřelené děti před tímto domem během hladových bouří v roce 1918. Výraznou dominantou průčelí je velký balkon ve druhém a dvojice balkonů ve třetím podlaží ohraničená zdobeným kovovým zábradlím.

Plzeňské měšťanské domy jsou dodnes velmi cennou ukázkou městské architektury a připomínají dobu největšího vzestupu městského patriciátu od konce 18. století až do počátku 20. století, kdy bývalé slávě velkých měst zasadila poslední ránu první a posléze především druhá světová válka.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.