Západočeské muzeum v Plzni

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Stěžejní význam pro výzkum a prezentaci kulturních dějin Plzeňského kraje má Západočeské muzeum v Plzni, jedna z největších muzejních institucí v ČR.

http://www.zcm.cz/

Historie

Klíčovou institucí pro výzkum a prezentaci kulturní historie Plzeňského kraje je již od roku 1878 Západočeské muzeum v Plzni, rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek jeden z největších muzejních ústavů v České republice. Sídlí v novorenesanční budově postavené na přelomu 19. a 20. století přímo pro potřeby muzea na nábřeží na okraji historického jádra města. Dvě stálé expozice nabízejí prostřednictvím moderních prezentačních technologií nový komplexní pohled na dějiny západních Čech. První se zabývá archeologickým poznáním osídlení kraje od nejstarších dob do raného středověku, druhá pak mapuje historický vývoj od 10. do poloviny 19. století. Vystavené exponáty – jak autentické artefakty, tak novodobé rekonstrukce a repliky – v největší míře odrážejí hmotnou kulturu a každodenní život obyvatel regionu napříč staletími. Plzeňská městská zbrojnice, která je největší dochovanou historickou zbrojnicí v ČR, představuje unikátní soubor palných zbraní a zbroje od konce 14. do poloviny 17. století. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb. V další expozici je prezentován míšeňský porcelán ze sbírek Uměleckoprůmyslového oddělení, mezi nimiž jsou zastoupeny kusy unikátní v evropském i světovém měřítku. Muzeum disponuje několika sály pro konání příležitostných výstav i jiných kulturně-společenských akcí, pořádá přednášky, besedy a komentované prohlídky pro veřejnost, odborné semináře a konference a zájemcům nabízí možnost studia v odborné knihovně. Spravuje rovněž rozsáhlou sbírku starých map, vedut a fotografií. Muzeum vydává odborné publikace společensko-vědního i přírodovědného charakteru. Pod Západočeské muzeum v Plzni spadají pobočky Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Pamětní síň Jindřicha Mošny a Vodní hamr v Dobřívu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Západočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v PlzniZápadočeské muzeum v Plzni