Městské lázně v Plzni (čp. 2386)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: nezařaditelné, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na místě bývalého barokního bastionu vystavěl mlynář Říha u svého mlýna v polovině 19. století městské lázně.

Historie

Lázně byly již od středověku nedílnou součástí každého většího města. Byly nejen místem nezbytné očisty, neboť kouplena byla pro většinu měšťanů neznámým luxusem, nýbrž také oblíbeným kulturním a společenským centrem. Plzeň měla ještě před 30letou válkou hned troje městské lázně a všechny byly soustředěny v okolí mlýnské strouhy. S koncem středověku však obliba společenského koupání upadala v souvislosti s individualizací a novým pojetí soukromí a intimity. Návrat lázeňství přichází až v 19. století. Tou dobou vzkvétají nejen lázeňská města, ale reunion zažívají i městské lázně.

Této lázním příznivé doby využil také mlynář Říha, který v místě barokního bastionu vystavěného koncem 30leté války pukovníkem La Coronnou, zřídil malé městské lázně. Tento nenápadný, na obdélném půdorysu vystavěný dům je dodnes k vidění u Mlýnské strouhy v sadech 5. května. Kryje ho jednoduchá půlvalbová střecha uzavřená taškami. Ze severní strany jej zdobí pětiosá sloupová arkáda se sloupy dórského typu. Vchod je umístěn na kratší jižní straně, je prostý, obdélný, po obou stranách doplněný okny.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.