Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kláštery
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vrcholným dílem stavitele Jakuba Augustona je klášter dominikánek s kostelem sv. Anny vystavěný na podnět dcer Václava Ignáce Vratislava z Mitrovic před rokem 1735.

Historie

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje sídlí v nádherné barokní budově bývalého kláštera dominikánek, k jehož stavbě daly podnět sestry Eleonora Magdaléna Terezie a Rosálie Maxmiliána, dcery Václava Ignáce Vratislava z Mitrovic. V roce 1711 se šlechtičnám podařilo přimět svého otce, aby zakoupil spáleniště pěti měšťanských domů a na jeho místě vystavěl klášterní komplex, který krátce po jeho založení osídlily řeholnice ze Starého Města pražského. Stavbou byl pověřen proslulý plzeňský architekt Jakub Auguston ml., který si zdejší klášter vyvolil také jako místo svého posledního odpočinku. Klášter byl dokončen nejpozději roku 1735, kdy byl vysvěcen kostel sv. Anny. Dějiny plzeňských dominikánek se však přestaly psát poměrně záhy, neboť již roku 1782 byl klášter uzavřen v důsledku josefínských reforem. Objekt byl pak z Náboženského fondu vykoupen a stal se majetkem města, které ho využilo pro potřeby školy a gymnázia. Od roku 1804 mohli v jižním křídle areálu navštěvovat studenti také filozofické studium organizované premonstráty z Teplé. Kostel sv. Anny fungoval jako školní kaple, po první světové válce připadl na čas církvi Československé a nyní je pravoslavný, což ve výsledku vedlo k zajímavé transformaci interiéru, kde se stýkají dvě náboženské kultury. V prostorách bývalého kláštera dnes sídlí Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje.

Kostel sv. Anny v Bezručově ulici je podélnou stavbou o třech prostorových jednotkách, jehož průčelí zdobí dvě věže s cibulovými báněmi. Na boční fasádě dominují pilastry s korintskými hlavicemi a v exteriéru zaujmou zvláště neobvyklé české placky. Zasvěcení kostela připomíná v nice umístěná socha sv. Anny. Obdélná klášterní budova je spojena s kostelem sv. Anny v severovýchodním nároží. Původní barokní podobu z 18. století vykazuje pouze osmiosé průčelí v Bezručově ulici. Luisézní průčelí do Smetanových sadů dělí tři rizality, z nichž poslední tvoří kulisu pro bývalou Litickou bránu, která je zakomponována do hmoty kláštera. Z bočních rizalitů se zdvíhají osmiboké věže se zvonovou bání a lucernou.  

Fotografie

Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)