Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Roudná je charakteristická patrovými venkovskými domy se sýpkami, špýchary a kaplemi, časté jsou i volně stojící stodoly plzeňských měšťanů.  

Historie

Oblast Severního Předměstí, které se říká Roudná, má svůj počátek již v předlokačním osídlení levého břehu Mže. Brzy po založení Plzně začalo toto území fungovat jako předměstská část. Posléze, přibližně od 18. století, tu vedle hospodářských dvorů a tradiční venkovské zástavby vyrůstaly i řadové domy v jednoduchém klasicistním či empírovém slohu. Plzenští měšťané tu budovaly nejen bohaté reprezentativní dvory, ale i velké sýpky bez hospodářského zázemí.

Velmi hodnotná je například stodola čp. 68, jedná se totiž původně o renesanční špýchar s okoseným kamenným ostěním okének a armovaným nárožím, který byl přestavěný na stodolu.

V Lochotínské ulici se zase nachází hned celý soubor zajímavých staveb. Samostatně stojící dům čp. 62 je typickou patricijskou předměstskou usedlostí, tzv. lusthausem, který byl postavený ve 2. polovině 18. století. V roce 1803 prošel klasicistně-barokní přestavbou a ve 20. století mu byla vyměněna mansardová střecha za valbovou. Interiér si zachoval původní dispozici dělenou osou chodby a v jedné místnosti je k vidění i valená klenba. Na přilehlé zahradě přibyl posléze v 19. století ještě dům čp. 83. Toto patrové stavení je typickou ukázkou předměstské patrové stavby, kde je vhodně srostlá obytná část s velkým špýcharem.  

Fotografie

Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)Venkovské usedlosti v Plzni-Severním předměstí (čp. 62, 68, 83)