Sýpka s kaplí v Plzni-Severním předměstí

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Připomínkou venkovského charakteru plzeňského Severního Předměstí je kamenný patrový špýchar s přistavěnou kaplí v ulici Pod Všemi Svatými.

Historie

Pod číslem popisným 100 je v ulici Pod Všemi Svatými v Plzni na Roudné evidován osamoceně stojící starý kamenný špýchar s renesančním portálem. Tato po všech stránkách zajímavá stavba je jediným pozůstatkem velkého předměstského hospodářského dvora.

Jednalo se o tradiční čtyřboký dvůr, plně obestavěný, zdůrazněný širokým patrovým průčelím s polokruhovou vjezdovou bránou. V 19. století byl klasicistně přestavěn, avšak ve 2. polovině 20. století zbořen. Torzo dvora bylo posléze adaptováno jako prostor ke konání kulturních akcí.

Špýchar doplňuje, k němu těsně přiléhající, čtyřboká kaple s apsidou a kamenným portálkem. Vchod kaple zdůrazňuje zvlněný štít, jehož vrchol zdobí kamenná koule s trojramenným křížem. Interiér je zaklenut valeně. Objekt je velmi zajímavým příkladem tradiční plzeňské venkovské architektury předměstského rázu.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Sýpka s kaplí v Plzni-Severním předměstí