Rychta v Lobzích (čp. 1)

Plzeň-Lobzy - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dům rychtáře v Lobzích měl po celý středověk výsadní postavení, ještě po roce 1543 byl vyňat z majetku města Plzně, které Lobzy tou dobou celé zakoupilo.  

Historie

Rychta, tedy dům, v němž sídlil rychtář byl v rámci vsi symbolem správní i právní moci. Usedlosti čp. 1 se dnes také říká Svobodnický dům. Jak již z názvu vyplývá, mívala tato usedlost specifický právní status, kdy její majitel byl svobodným člověkem, jehož vrchností byl pouze král. O postavení majitele vypovídá i vysoká hodnota samotné stavby.

Jádrem je mimořádně cenný pozdně barokní dům, k němuž přiléhá křídlo orientované do dvora. V suterénu se pak nachází další velmi hodnotné, pozdně středověké prvky. Rozlehlé hospodářské zázemí tvoří především precizně provedené cihlové chlévy s četnými kamenickými prvky, datované do poloviny 19. století. V zadní části dvora se nachází ovčín. Za zvláštní pozornost stojí barokní stodola s masivní dřevěnou konstrukcí, jde o nejstarší dochovanou stavbu tohoto typu v Lobzích i v okolí Plzně.  

Fotografie

Rychta v Lobzích (čp. 1)Rychta v Lobzích (čp. 1)Rychta v Lobzích (čp. 1)