Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Spolupráce architekta Rudolfa Stecha a malíře Mikoláše Alše dala vzniknout necelým dvou desítkám zajímavých novorenesančních domů, jejichž fasády zdobí Alšovy výjevy z českých dějin.

Historie

Období fin de siècle, jak se přelom 19. a 20. století nazývá, bylo v Plzni ve znamení rozsáhlého stavebního rozmachu. Řadu významných, reprezentativních budov ve městě postavil architekt a stavitel Rudolf Stech. Jedinečným, sjednocujícím prvkem těchto významných památek jsou novorenesanční sgrafita, kterými průčelní fasády ozdobil Stechův blízký přítel Mikoláš Aleš. Malíř, inspirován především populárním dílem Aloise Jiráska, zvolil desítky témat z české, ale i plzeňské historie, jež uhlem překreslil na velké papírové kartony, podle kterých pak řemeslníci sgrafita realizovali přímo na místě. Aleš se nebál zpodobnit chloubu a velikost českého národa, stejně jako ironicky popíchnout vládnoucí elity, když například na domě továrníka Karla Weisse pláče šašek po bitvě u Moháče nad nástupem Habsburků. Alšovy motivy se staly natolik oblíbené, že se dostaly i do tištěné podoby např. na stránky Národních listů, Zlaté Prahy či Světozoru.

Největší část z celkem devatenácti, převážně neorenesančních patrových domů, se nachází právě na Jižním Předměstí, na ploše vymezené přibližně Klatovskou třídou a pásmem ulic Mánesova a Koperníkova. Mezi nejznámější motivy patří Jan Žižka táhnoucí na hrad Rabí, působivé jsou také výmalby na tzv. Chodském domě, který je vyzdoben v duchu chodského povstání a následné popravy Jana Sladkého Koziny na plzeňském popravišti. Vlastenectví a vzpomínání na slavné okamžiky českých dějin se zhmotňuje v kresbách tažení Přemysla Otakara II. na Balt, rožmberských výjevech a obrázcích z období vlády Jiřího z Poděbrad. Nechybí ani témata ze selského prostředí či několikeré obléhání Plzně husity.

Tyto kresby zdobí obvykle štíty ve vyšších patrech budov, jsou umístěny nejčastěji v prostoru mezi okny, případně v pásech nad nimi. Reprezentativní činžovní domy povětšinou vlastnila plzeňská smetánka, koncem 19. století zvláště bohatnoucí vrstva podnikatelů a průmyslníků. Sgrafita jsou převážně vyvedena v odstíněch šedi.

Fotografie

Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1022, 1036, 1046, 107, 119, 918