Kostel sv. Václava v Žinkovech

Žinkovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V centru žinkovské návsi najdeme barokní kostel sv. Václava. Ohradní zeď zdobí vzácný soubor soch od Lazara Widemanna.

Historie

V centru žinkovské návsi stojí kostel sv. Václava, původně gotická stavba, která byla jako farní kostel zmiňována již roku 1352. V roce 1734 objekt vyhořel a o rok později byla postavena nákladem hraběnky Marie Terezie z Vrtby nová barokní stavba. Architektonický návrh vytvořil zřejmě stavitel František Ignác Prée. Kostelní areál je vyzdoben unikátní sochařskou výzdobou od Lazara Widemanna. Kostel je postaven na půdorysu kříže. Hlavní průčelí je zakončeno štítem. Je členěno pilastry s hlavicemi a reliéfem s motivem vraždy sv. Václava. Presbytář a západní část lodi jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi. Ústřední část lodi má plackovou klenbu. Mělké boční kaple jsou zaklenuty valenou klenbou. Interiér je členěn pilastry se štukovými hlavicemi. Zařízení interiéru je téměř jednotné a pochází z doby výstavby kostela. Hlavní oltář je datován do roku 1768. Nese obraz sv. Václava z roku 1820, jehož autorem je malíř František Horčička. V kostele je hrobka rodu Klenovských z Klenové.

Areál kostela je obehnán zdí se sochami světců, putti a dekorativními vázami. Na pilířích při západním vstupu do areálu kostela jsou osazeny sochy sv. Pavla a sv. Jana. Na pilířích brány v jižní části ohradní zdi se nachází dvojice soch sv. Vendelína a sv. Theodora. Sochy sv. Tekly a sv. Notburgy jsou osazeny na pilířích severní stěny ohradní zdi. Na severovýchodní a severozápadní straně areálu stojí dvě kaple, jež v minulosti sloužily jako márnice a kostnice. Byly postaveny na čtvercovém půdorysu, interiér je opatřen plackovou klenbou. Soubor soch byl v kritickém stavu a v současné době prochází náročnou opravou. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.