Socha sv. Václava v Žákavě

Žákava - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Klasicistní socha sv. Václava stojí v Žákavě před kostelem sv. Vavřince.

Historie

Před ohradní zdí kostela sv. Vavřince v Žákavě stojí socha sv. Václava v klasicistním stylu. Na žulovém hranolovém soklu je umístěna na stupňovité podstavě socha světce v životní velikosti a v tradičním ikonografickém pojetí. Levá noha je mírně pokrčena, v pravé ruce drží praporec, v levé ruce přidržuje štít, který je opřen o nohy. Socha je pojata jako frontála, zcela staticky v duchu doznívajícího klasicismu po polovině 19. století. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Socha sv. Václava v Žákavě