Klášter trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích (čp. 33)

Štěnovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kláštery
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Bývalý klášter řádu trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích byl zbudován z někdejšího barokního špýcharu.

Historie

Klášter ve Štěnovicích založila roku 1753 při kostele sv. Prokopa hraběnka Terezie Pöttingová, tehdejší majitelka štěnovického panství. Kromě kláštera v Praze se jednalo o jediný klášter řádu trinitářů v Čechách, další dva byly na Moravě. Kostel vznikl přestavbou starého barokního špýcharu roku 1747. Hmota původního špýcharu je ve své podstatě dodnes zachována.

Hodnotná barokní stavba zahrnuje v západní polovině kostel sv. Prokopa s kasulovými okny a rizalitem v místě příčné lodi. Interiér má půdorys kříže. Ramena kříže tvoří prostor kněžiště, vstupní prostor s kruchtou a prostory příčné lodi. Středový kruhový prostor je zaklenut dřevěnou klenbou, která je zdobena pozdně barokní freskou. Boční prostory jsou sklenuty plackou. Stěny jsou členěny pilastry s volutovými hlavicemi. Mobiliář je barokní.

Klášter má ve východní polovině budovy patrové fasády s půdním polopatrem, členěné římsami. Střecha objektu je sedlová. Interiér je disponován jako příčný trojtrakt se střední chodbou. V interiérech kláštera, později sloužícího jako fara, se dochovaly barokní klenby, kamenná ostění vstupů a dobové dveře. Středem prochází široký průjezd. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.