Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě

Stod - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě je trojlodní stavba s věží nad západním průčelím. Původní kostel byl roku 1843 nahrazen novostavbou.

Historie

Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě byl postaven na místě starší kostelní stavby v roce 1567, a to nákladem kláštera v Chotěšově. V polovině 17. století byl kolem kostela založen hřbitov. V letech 1688–1691 byla vystavěna věž, kostel byl opraven a v jeho blízkosti byla zbudována nová fara. Roku 1843 byl starý kostel nahrazen novostavbou. Již roku 1718 postavil u farního kostela měšťan Jan Löw kapli sv. Vojtěcha.

Kostel sv. Máří Magdalény je trojlodní empírová stavba se starší věží nad západním průčelím. Zařízení v interiéru je barokní a klasicistní. Výmalba pochází z doby kolem roku 1900. Nad jižním portálem je vyobrazený znak chotěšovského kláštera s datací do roku 1843. Při jižní straně lodi stojí socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti z 2. poloviny 19. století a velký pamětní kříž se zajímavou soklovou částí. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě