Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus, secese
historická epocha: novověk

Stručné představení

Ve Spáleném poříčí najdeme řadu historicky cenných městských domů. Mezi nejzajímavější patří domy čp. 31, 34, 120, 138, 159 a 161.

http://www.joachimlewidt.cz

Historie

Patrový nárožní dům čp. 31 je obrácený do náměstí. Uvnitř jsou segmentové klenby. Hlavní křídlo je řešeno symetricky se středním rizalitem, v němž je v přízemí segmentový klenutý průjezd, nad ním v patře velký sál. Fasáda přízemí je bosovaná, hladké patro je odděleno dvojitou římsou. Dvorní průčelí hlavního křídla má pavlač, která byla řešena jako otevřená patrová arkáda, dnes zčásti zazděná. Objekt je kryt valbovou střechou. Pochází z doby kolem roku 1860.

Přízemní domek čp. 34 s atikovým patrem a štítem najdeme také na náměstí Svobody. Trojosé přízemí člení slepá arkáda pozdně klasicistního typu. V podkrovním patře jsou v obloukem zaklenutém ústupku dvě okna. Výše je obdélný štít s volutovými křídly a trojúhelným nástavcem. Dům vnikl ve 2. čtvrtině 19. století.

Dům čp. 120 stojí v pozadí severní fronty náměstí. Původně byl patrně pozdně klasicistní a do dnešní podoby byl přestavěn v roce 1923. Jedná se o přízemní empírový dům s atikou maskující patro a s nízkým štítem. Fasáda je rozčleněna na obdélníkové plochy a nízké trojúhelné štítky. Střecha je sedlová. Ve dvoře jsou chlévy a stodola.

Obytný městský dům čp. 138 má charakter lidové architektury. Fasáda byla upravena v době první republiky na dvouosou s velkými trojdílnými okny. Před původní roubené průčelí bylo tehdy představěno nové štítové průčelí z cihel. Ve štítu je dvojice menších okének. Na obytnou část navazují chlévy. V této části jsou dochovány svlakové dveře. Ostatní hospodářské objekty byly odstraněny. Dům lze datovat před polovinu 19. století.

Dům čp. 159 je bývalý hostinec. Stlačeným obloukem zaklenutý vchod je opatřen klenákem zdobeným volutami. Uvnitř jsou valené klenby s trojúhelnými výsečemi. Stavba pochází z konce 18. století.

Bývalý židovský kupecký dům čp. 161 v Tyršově ulici, dnešní penzion Joachim Lewidt, pochází z 2. poloviny 18. století. Fasáda byla počátkem 20. století doplněna secesními motivy. Prostory bývalého obchodu jsou dnes využity jako restaurace a vinárna. V patře je černá kuchyně se dvěma ohništi pro oddělenou přípravu masných a mléčných pokrmů. Obytné části slouží jako pokoje pro ubytování.

Uvedené domy jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Fotografie

Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)