Děkanství ve Spáleném Poříčí (čp. 139)

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní budova děkanství ve Spáleném Poříčí byla vystavěna roku 1780. Na čelní fasádě jsou umístěny tři pamětní desky.

http://www.bohosluzby.tk

Historie

Barokní budova děkanství ve Spáleném Poříčí byla přestavěna roku 1780 Václavem Kopřivou. Z této doby pochází mansardová střecha, hodnotný je vstupní portál se znakem a kované barokní okenní mříže. Do dvora vedou dvě klenuté brány, interiér je v přízemí klenutý. Zachovány jsou i původní dveře a černá kuchyně. Nad okny přízemí se střídají trojúhelně zalomené a obloukově vyklenuté římsy. Obdobná římsa je i nad středním vchodem rámovaným ostěním s uchy. Ve dvoře jsou chlévy.

Čelní fasádu zdobí znak kapituly sv. Víta v Praze a jsou zde umístěny tři pamětní desky. Osazena byla bronzová pamětní deska spisovatele Jindřicha Šimona Baara, který tu žil v letech 1894 a 1895. Založení prvního čtenářského spolku v Čechách roku 1820 připomíná další pamětní deska. Pamětní deska kněze Františka Ferdy byla instalována v roce 2000. Objekt byl opraven v letech 1994–1997. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Budova je sídlem Římskokatolické farnosti Spálené Poříčí, která je součástí plzeňské diecéze a patří do vikariátu Plzeň-jih.

Fotografie

Děkanství ve Spáleném Poříčí (čp. 139)