Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V areálu bývalého panského dvora ve Spáleném Poříčí vynikají stavby špýcharu a pivovaru.

http://www.hotelvedvore.cz

Historie

Proti zámku ve Spáleném Poříčí se rozkládá velký panský dvůr, jehož nejhodnotnějším objektem je klasicistní špýchar a empírová budova pivovaru. Jedná se o trojkřídlou převážně přízemní stavbu na půdorysu ležatého písmena U, pouze na jihovýchodním nároží byla původní výška provozního křídla varny s komínem nadezděna. Součástí objektu jsou i rozsáhlé pivovarské sklepy. Ve značné míře jsou dochovány původní prvky fasády pivovaru, který je datován k roku 1840, pozměněna byla původní dispozice interiéru, a to vloženými příčkami. V prostorách interiéru jsou uplatněny klenby. Celý objekt je kryt valbovou střechou. Sevření jednotlivých křídel vytváří malé nádvoří přístupné bránou s nízkým štítem nad segmentově zaklenutým otvorem vrat. Špýchar byl rekonstruován v letech 2004–2010. Dnes nabízí prostor pro stálé i příležitostné výstavy a kulturní akce. Areál panského dvora je po opravě využíván jako hotel a restaurace. Pivovar je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.  

Fotografie

Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)