Židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Ve Spáleném Poříčí najdeme doklady staré židovské zástavby i židovský hřbitov.

Historie

Nejstarší židovská zástavba se školou, rituální lázní a synagogou vyrostla ve Spáleném Poříčí během 18. století v ulici směřující k mostu přes potok a dále na Blovice. V této bývalé židovské ulici dodnes vyniká kromě rozlehlého barokního domu bývalé pošty a zájezdního hostince také štítový dům čp. 162, který patřil drobnému židovskému obchodníkovi. Synagoga byla zničena povodní v roce 1946.

Židovské osídlení připomíná také židovský hřbitov v Pražské ulici s klasicistními a mladšími náhrobky, který je ohrazen kamennou zdí. Založen byl snad již v 16. století, doložen je od 2. poloviny 18. století. Dochováno je asi 250 náhrobků. Je zde pohřben kabalista Mordechaj Goldscheider. Hřbitov je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí