Kostel Všech svatých v Řesanicích

Řesanice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Řesanicím dominuje kostel Všech svatých. Jedná se o raně gotickou stavbu z 2. poloviny 13. století, jež byla později barokizována.

Historie

Dominantou Řesanic je jednolodní kostel Všech svatých, místo poslední odpočinku mnoha vladyků z Řesanic. Jedná se o raně gotickou stavbu z 2. poloviny 13. století, jež byla barokizována v 18. století. Kostel má zajímavý gotický ústupkový portál, okna jsou však zaklenuta půlkruhem charakteristickým pro románský sloh. Je zde obdélná loď s trojbokým pravoúhlým závěrem. K severní části západního štítu přiléhá mohutná věž. V lodi a presbytáři je dochováno čtrnáct náhrobníků. Nejstarší pochází zřejmě z roku 1577. Při vstupu do lodi se zachovalo sekundárně použité gotické dveřní křídlo, jež původně pravděpodobně pocházelo z tvrze, která stávala pod kostelem.

Výbava interiéru pochází z doby okolo poloviny 18. století. Hlavní oltář je z roku 1754. Na okolní hřbitov vede zaklenutá brána. V obvodové hradbě najdeme pozůstatky střílen, které svědčí o pevnostním charakteru kostela. V blízkosti se nachází pamětní kříž z roku 1937. Po rekonstrukci je objekt v dobrém stavu. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel Všech svatých v ŘesanicíchKostel Všech svatých v Řesanicích