Historické jádro vsi Řesanice

Řesanice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historie

Objekty kolem obdélné návsi v Řesanicích byly vybudovány většinou ve štítové orientaci. Ve vesnici se dochovalo několik domů s klasicistními štíty či branami. Pod areálem tvrze ležel ze tří stran uzavřený vrchnostenský dvůr. Při cestě od návsi ke kostelu Všech svatých se nachází malebná chalupnická zástavba, cenný doklad lidové architektury, dále menší zděná výklenková kaplička. U hlavní cesty stojí pamětní kříž z roku 1890. Tady je možné vidět také hodnotné obytné patrové stavení čp. 41. Na návsi u rybníka je zachován další pamětní kříž s válcovým dříkem z roku 1846. V roce 1995 byla v Řesanicích vyhlášena vesnická památková zóna.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.