Mohylové pohřebiště u Roupova

Roupov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Historie

V lokalitě Roupov-Průhon se na pastvině nachází skupina pěti mohyl. Výzkum provedl Josef Szombathy v roce 1896. Tehdy byla zjištěna mohylová kultura střední doby bronzové a halštatská mohylová kultura. Na základě Szombathyho zprávy byl proveden další výzkum Věrou Šaldovou v roce 1971. 

V lokalitě Roupov-Dubí, v lese nalevo od cesty, která vede k Biřkovu, asi 1 km jižně od Roupova byl odkryt pohřební areál o sedmi až deseti mohylách. Pohřebiště objevil a prozkoumal Josef Szombathy roku 1896, kdy zde zjistil kulturu střední doby bronzové a halštatskou mohylovou kulturu. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.