Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Kiliána a sv. Josefa v Přešticích

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na Masarykově náměstí v Přešticích najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Kiliána. Plastika sv. Josefa stojí při silnici směřující do Lužan.

Historie

V západní části Masarykova náměstí v Přešticích stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená nákladem faráře Jakuba Xavera Hlávky z Němčic. Čtyřboký sokl s okosenými rohy má dřík balustrového profilu, římsička a schody pod soklem jsou v půdorysu jednotlivých stran konkávně proláklé. Na vrcholu soklu stojí klidově komponovaná postava sv. Jana Nepomuckého s pravou rukou na prsou a křížem v levici. Sokl je zdoben rozvilinovým dekorem a květinovými motivy. Stylově odpovídá počátku 18. století. Socha je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Ve východní části náměstí stojí pozdně barokní socha sv. Kiliána z roku 1784. Je vztyčena na čtyřbokém soklu s okosenými rohy. Patka soklu a schody při soklu jsou konkávně probrány. Dřík soklu je zdoben páskovou ornamentikou, v jednoduché kartuši je vložen erb. Socha je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Na severovýchodní straně náměstí bývala ještě kvalitní socha sv. Benedikta z roku 1729, jež byla zničena v 80. letech 20. století. Barokní socha sv. Josefa stojí při silnici vedoucí do Lužan. Na soklu je vyveden erb rodu Příchovských. Datována je to roku 1741. Další barokní socha sv. Jana Nepomuckého od Antonína Brauna z roku 1735 stojí na mostě přes řeku Úhlavu.

Fotografie

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Kiliána a sv. Josefa v Přešticích