Kostel Povýšení sv. Kříže v Prádle

Prádlo - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel Povýšení sv. Kříže najdeme v obci Prádlo nad návsí. Původně gotická stavba byla později barokizována a v 19. století výrazně přestavěna.

Historie

Prostoru nad návsí v Prádle dominuje kostel Povýšení sv. Kříže. Původně se jednalo o gotickou stavbu z 13. století, jež byla budována za účasti cisterciácké huti z blízkého kláštera Pomuk. Později byl barokizován. Druhotně byla přistavěna věž. V roce 1882 byl značně upraven, a to včetně zvýšení věže a prodloužení lodi. Jedná se o jednolodní stavbu s pravoúhle zakončeným presbytářem, s věží a sakristií ležícími v podélné ose. Při jižním boku lodi se nachází malá kaple. V presbytáři se dochovalo několik náhrobníků z 15. a 16. století. Loď je plochostropá. Klenba sakristie je klasicistní.

Zvnějšku je kostel hladce omítnut. Vchod je zaklenut polokruhem, nadpraží oken je uprostřed vyklenuto do půlkruhu. Věž je zastřešena jehlancem. Okolní hřbitov byl zrušen a na jeho místě zůstalo pouze několik náhrobků při ohradní zdi. Na kostelní bráně je umístěna pamětní deska Josefa Kajetána Tyla, a to na památku jeho průjezdu obcí v roce 1856.

Fotografie

Kostel Povýšení sv. Kříže v PrádleKostel Povýšení sv. Kříže v Prádle