Venkovské usedlosti v Neurazech (čp. 47, 110)

Neurazy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: secese
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Neurazech najdeme venkovské usedlosti s bohatě zdobenými secesními fasádami.

Historie

Obytné domy čp. 47 a 110 v Neurazech jsou opatřeny bohatě řešenými secesními fasádami. Zdobnější je průčelí domu čp. 47, na němž je vyveden nápis: „Bože, žehnej domu tomu, vystavěl jsem, nevím komu. Bůh jest toho všeho pánem, já jsem jeho hospodářem.“ Mezi okny je letopočet 1893. Druhý dům je datován do roku 1909. Oba objekty jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek a jsou pěkně upraveny.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.