Piaristická kolej v Nepomuku (čp. 127)

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neogotika, neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budova někdejší koleje řádu piaristů a nepomuckých škol je dominantou náměstí Augustina Němejce. Otevřena byla roku 1867, kdy se prvním rektorem stal Josef Ondřej Liboslav Rettig. Součástí objektu byla také kaple sv. Josefa Kalasanského.   

Historie

Budova bývalé piaristické koleje dominuje náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Zřízena byla na základě odkazu Václava Vojtěcha ze Šternberka a stala se poslední piaristickou kolejí otevřenou v českých zemích. Piaristé chtěli v Nepomuku původně založit gymnázium, na to ovšem šternberská nadace nestačila. Nakonec bylo rozhodnuto vybudovat hlavní školu pro chlapce se čtyřmi třídami a nižší reálnou školu se třemi třídami. Tím se ulehčilo i městu, neboť mu nyní zůstala pouze povinnost zajistit dvoutřídní dívčí triviální školu s elementární chlapeckou třídou. Stavba byla zadána pražským stavitelům Josefu Bělskému a Františku Václavíkovi. Ten stavěl křídlo městské školy, Bělský pak hlavní průčelí a piaristickou kolej. Stavět se začalo roku 1862. Budova dívčí školy byla kolaudována v roce 1863, budova piaristické koleje roku 1865. Stavba byla skutečně velkolepá, v jednotlivých podlažích se nacházela řada učeben, byty pro učitele, knihovna, kreslírna, kabinety, široká schodiště, spíže, kuchyně, sklepy, jídelna, místnosti pro školníka a hospodyni a rovněž kolejní kaple, která prostupovala přízemí i první patro. Kaple sv. Josefa Kalasanského byla vysvěcena roku 1868, v době, kdy již byla kolej v provozu. Její činnost byla zahájena v roce 1867. Prvním rektorem byl jmenován Josef Ondřej Liboslav Rettig.

Mohutná budova má eklektickou fasádu. Ve stavbě se prolínají románské, gotické i renesanční prvky. Goticky tvarovaný štít vrcholí výklenkovou kapličkou se sochou Panny Marie, šternberským znakem a kamenným křížem. Nad vstupními vraty je umístěn řádový znak. Nároží jsou zpevněna masivními prostými pilastry, okna jsou zaklenuta obloukem. Na východě přiléhá kaple sv. Josefa Kalasanského se sedlovou střechou. Pro školní účely byla budova využívána až do 90. let 20. století. V 50. letech byla provedena rekonstrukce fasády, při níž došlo k jejímu zjednodušení. K další modernizaci docházelo i později. Interiéry pocházejí hlavně z 50. a 90. let 20. století. V 80. letech byly nahrazeny vyřezávané vstupní dveře palubkovými. Po přestěhování školy do novostavby u sídliště byl v budově zřízen depozitář Západočeského muzea v Plzni. Na fasádě je osazena pamětní deska připomínající Josefa Ondřeje Liboslava Rettiga.      

Fotografie

Piaristická kolej v Nepomuku (čp. 127)