Kaple Božího těla upravená na kovárnu v Nepomuku (čp. 238)

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na hrázi Špitálského rybníka stojí v Nepomuku bývalá kaple Božího těla, která byla v roce 1786 zrušena a později přeměněna na kovárnu.

Historie

Na hrázi Špitálského rybníka v Nepomuku stojí u silnice bývalá kaple Božího těla. První zmínka o kapli pochází z roku 1566 v souvislosti s Ladislavem ze Šternberka. Kolem roku 1667 byla přestavěna Václavem Vojtěchem ze Šternberka. V roce 1786 byla zrušena a později přebudována na kovárnu.

Jedná se o jednolodní stavbu obdélného půdorysu s půlkruhově ukončeným závěrem. Interiér je zaklenut valeně s trojbokými výsečemi. Osvětlují jej čtyři nízká půlkruhová okna. Fasáda je členěna lesénovým řádem. Z boku je ke kapli připojeno obytné stavení. Jeho fasáda je členěna lesénami, které jsou pozůstatkem dřívější historizující fasády. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.     

Fotografie

Kaple Božího těla upravená na kovárnu v Nepomuku (čp. 238)Kaple Božího těla upravená na kovárnu v Nepomuku (čp. 238)Kaple Božího těla upravená na kovárnu v Nepomuku (čp. 238)