Zřícenina hradu Lopata

Milínov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Hrad nesoucí jméno Lopata najdeme nedaleko známého zámku Kozel a obce Milínov. V roce 1432 byl vypálen a poté rozbořen. 

Historie

Zříceniny hradu nesoucího jméno Lopata jsou dochovány na buližníkovém suku asi 4 km od zámku Kozel, uprostřed Kozelského polesí. Hrad byl zbudován na místě pravěkého eneolitického výšinného sídliště chamské kultury. Předhradí využívalo k obraně vystupující skály, bránu střežila věž. Uprostřed stávala schodišťová věž, jež umožňovala vstup do nejvýše položené části. Tady bylo jádro hradu s velkým okrouhlým bergfritem a s několika budovami. Zachovaly se základy zdiva, zbytek gotického vstupního portálu a cisterna vytesaná do skály.

Hrad byl založen pány z Litic, a to nejpozději po polovině 14. století. Stavebníkem mohl být královský podkomoří Rous z Litic nebo jeho syn Heřman. V roce 1397 byl hrad coby sídlo lapků dobyt královským vojskem. V roce 1401 daroval král Václav IV. hrad jako královský konfiskát za věrné služby domažlickému purkrabímu Maršíkovi z Hrádku. V době husitských válek zde sídlil i jeho syn Jan z Hrádku, jenž byl stoupencem císaře Zikmunda Lucemburského. Jan poté postoupil sídlo v roce 1427 svému bratru Habartovi. Ten se později dal na dráhu lapky a z hradu pořádal loupeživé výpravy do širokého okolí. Husitský hejtman Svojše ze Zahrádky proto z nedalekého hradu Vlčtejna přitáhl s okolními šlechtici a městskými hotovostmi Klatov, SušiceHoražďovicDomažlic v roce 1432 ke hradu. Po několika měsících obléhání posádka hrad sama zapálila, aby se Habartovi naskytla v nastalém zmatku příležitost k útěku. Vyhořelý hrad byl poté zbořen.

Na konci 19. století tady prováděl rozsáhlý archeologický výzkum František Xaver Franc. Bohaté nálezy z období pravěku i ze života středověkého hradu byly uloženy do Západočeského muzea v Plzni. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka. V okolí se rozkládá přírodní rezervace Lopata s lipovou javořinou a bohatou květenou. Vede zde také naučná stezka Františka Xavera France. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.