Kostel sv. Petra a Pavla v Milči

Mileč - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Mileč. K obrazu sv. Barbory dříve směřovalo mnoho poutníků.

Historie

Na místě dnešního barokního kostela sv. Petra a Pavla byla uváděna svatyně již ve 14. století. V roce 1640 byl farní kostel obnoven a k obrazu sv. Barbory se konaly poutě věřících, jelikož měl podle pověsti schopnost uzdravovat oční nemoci. Do dnešní podoby byl kostel upraven roku 1764. Po vyhoření věže v 18. století byl znovu opraven až roku 1909.

Kostel je založen na půdorysu latinského kříže, v průčelí je ze starší svatyně zachována věž vystavěná mimo osu více k severu. Výbava kostela pochází většinou z poloviny 18. století od řezbáře Josefa Fliegla z Klatov. Kostel byl po roce 1990 znovu opraven, dlouhou dobu se poté vybíraly finance na opravu varhan, jež pocházejí z roku 1764 od plzeňského varhanáře Leopolda Rausche a jsou pokládány za velmi hodnotné, jelikož se jedná o jedny z nejstarších varhan v Plzeňském kraji. Tentýž varhanář vytvořil také varhany pro plzeňskou katedrálu sv. Bartoloměje, jež se však do dnešní doby nedochovaly.   

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v MilčiKostel sv. Petra a Pavla v Milči