Kostel sv. Prokopa v Letinech

Letiny - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Prokopa stojí v obci Letiny na mírném návrší. Původně se jednalo o gotickou stavbu ze 14. století, později byl barokizován. 

Historie

Kostel sv. Prokopa je dominantou obce Letiny. Nachází se na mírném návrší nad bývalým vrchnostenským dvorem. Jedná se o původně gotickou stavbu ze 14. století. V 18. století byl barokizován. Kostel je jednolodní s gotickým trojboce zakončeným presbytářem a se sakristií na severní straně. Nad západním průčelím se tyčí zvonice. Na severní straně kněžiště je sanktuář a barokní portálek při vstupu do valeně zaklenuté sakristie. Triumfální oblouk je hrotitý.

Hlavní oltář pochází z roku 1887, je vytvořen ve stylu novogotiky. Další zařízení interiéru je z poloviny 18. století. Dochovala se také raně barokní pískovcová křtitelnice z 1. poloviny 17. století a náhrobník z doby kolem roku 1600. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.