Kaple sv. Markéty v Klášteře

Klášter - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kapli sv. Markéty najdeme na návsi v Klášteře. Sousedí s obvodovou zdí s okénky a raně gotickým portálem, jež je pozůstatkem zničeného cisterciáckého kláštera.

Historie

V severní části návsi stojí v Klášteře velká klasicistní kaple sv. Markéty, která sousedí s obvodovou zdí s okénky a raně gotickým portálem s obloučkovým vlysem, jež je pozůstatkem zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk. Vybudována byla v letech 1861 a 1862. Jedná se o stavbu obdélného půdorysu bez odsazeného presbytáře. Stěny kaple jsou hladké, členěné jen soklem a profilovanou hlavní římsou. Průčelí je členěno plochým středním rizalitem a vrcholí nízkým trojúhelným štítem, nad nímž se tyčí věž s nízkou stanovou střechou. Věž má na nárožích toskánské pilastry nesoucí kladí a v každé stěně půlkruhově ukončené obdélné okno na podokenní římse.

Interiér je zaklenut plackovou klenbou. Při západní straně je uvnitř trojosá kruchta, jejíž pilíře a polopilíře nesou věž do objemu kaple. Presbytář je oddělen půlkruhovým triumfálním obloukem. Dříve zde bývala gotická socha sv. Markéty. Okolo kaple se rozkládá hřbitov. U ohradní zdi stojí pamětní kříž. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kaple sv. Markéty v KlášteřeKaple sv. Markéty v Klášteře