Sousoší Ukřižování a boží muka v Hradišti

Hradiště - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nedaleko Hradiště najdeme u osady Bohušov barokní sousoší Ukřižování a sochu Archanděla Michaela. Blízko stojí také klasicistní boží muka.

Historie

Zajímavé drobné památky najdeme u osady Bohušov, která vznikla po roce 1680 na místě ovčína a příslušela k Hradišti. Nad několika domy se na návrší mezi stromy skrývá hodnotné sousoší Ukřižování. K přístupové cestě byla roku 1943 přemístěna socha Archanděla Michaela. Nad osadou stojí v křižovatce cest směrem ke Smederovu a Hradišťskému Újezdu klasicistní boží muka.

Barokní sousoší Ukřižování z roku 1727 je doplněno andílky a postavou Marie Magdalény. Bývá připisováno Ondřeji Filipu Quitainerovi. Sokl má dva stupně, spodní stupeň díky okosení získal osmiboký půdorys. Na přední straně je v oválu umístěna lampička ve tvaru srdce s paprskovitou svatozáří. Na soklu je pak umístěn vlastní krucifix. Ukřižovaný je znázorněn s hlavou skloněnou k pravému rameni, nohy jsou přibity vedle sebe. Po jeho pravici klečí Marie Magdaléna s lebkou u nohou. Po levici na zemi a z obou stran ve výši Kristovy hrudi jsou umístěni andílci. V roce 2014 bylo sousoší nákladně opraveno. Je zapsáno na seznamu nemovitých kulturních památek.

Socha Archanděla Michaela v životní velikosti z roku 1748 je na soklu opatřena znakem rodu Kolovratů a Pálffyů. Hranolový sokl s patkou a římsou se nahoře obloukovitě rozšiřuje. Postava je oděna v rytířské zbroji, s rozepjatými křídly, oválným štítem s křížem v levici a s pozlaceným mečem v pravici. Předloktí směřuje před trupem od pasu k levému rameni. Je zachycen při aktu zabití ďábla, znázorněného u jeho nohou. Michael po něm šlape pravou nohou. Jedná se o mistrně podanou postavu a draperii s pohybovou dynamikou. Socha je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Na křižovatce cest stojí klasicistní zděná sloupková boží muka. Na pilíři je postavena kaplička s výklenky, jež je kryta jehlancovou střechou.

Fotografie

Sousoší Ukřižování a boží muka v HradištiSousoší Ukřižování a boží muka v HradištiSousoší Ukřižování a boží muka v Hradišti