Sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní Lukavici

Dolní Lukavice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Dolní Lukavici se nacházejí dvě sochy sv. Jana Nepomuckého z let 1714 a 1807. Dále zda můžeme vidět sloup s vyobrazením sv. Petra. 

Historie

Dolní Lukavici lze vidět dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého. Socha z roku 1714 se nachází na návsi naproti domu čp. 82 a druhá z roku 1807 na vysokém soklu při mostě. Sloup s reliéfní postavou sv. Petra byl zhotoven kolem roku 1750. Umístěn je na okraji obce ve směru na Dnešice. V roce 2011 byl restaurován. Všechna tři díla jsou zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

První socha sv. Jana Nepomuckého znázorňuje světce v tradičním kanonickém úboru. Postava je v lehce podživotní velikosti. Levou rukou ve výši prsou přidržuje zespodu krucifix opřený v téměř svislé poloze o rameno a obrací k němu hlavu s biretem. Druhá socha na mostě je lidově barokní a je pojata v obvyklém ikonografickém postoji s křížkem.

Fotografie

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní LukaviciSochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní Lukavici