Zámek Dolní Lukavice (čp. 1)

Dolní Lukavice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní zámek v Dolní Lukavici je dílem architekta Jakuba Augustona mladšího. Bývá spojován se jménem známého skladatele Josepha Haydna, který zde působil jako zámecký kapelník.

Historie

Barokní zámek v Dolní Lukavici vybudoval architekt Jakub Auguston mladší. Stavbu inicioval hrabě František Morzin v sousedství zaniklé tvrze. Centrální část byla dokončena v roce 1708 a boční křídla po roce 1724. Střední část zámku s kupolovitou střechou má v přízemí průjezdnou klenutou halu. V patře se nachází hlavní sál. Spolu s vedlejšími místnostmi se jedná o nejlépe zachované pokoje celého objektu. V severním křídle najdeme kapli sv. Jana Nepomuckého. Vysvěcena byla v roce 1730 a je ozdobena freskou od Františka Julia Luxe. Součástí výbavy je také oltář se sochami od Lazara Widemanna.

Na zámek navazuje park s fontánou a řadou starých a vzácných stromů, jako jsou tisovec, borovice vejmutovka, dub bahenní. Park ve francouzském stylu založil Jan Ferdinand Schor, dříve byla jeho součástí bohatá sochařská výzdoba od Ondřeje Filipa Quitainera. Zámek byl naposledy opravován v roce 1950. V letech 1955–1962 v něm byla umístěna psychiatrická léčebna, později sklad zdravotnického materiálu. Dnes má soukromého majitele, zámecké interiéry nejsou běžně přístupné veřejnosti. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a je v havarijním stavu.

Rod Morzinů patřil k milovníkům hudby, měl vlastní orchestr. Jako kapelník působil u hraběte Václava Morzina německý hudební skladatel Johann Friedrich Fasch (1688–1758). Zámeckým kapelníkem v Dolní Lukavici byl také slavný rakouský hudební skladatel Joseph Haydn (1732–1809). K Dolní Lukavici se váže jeho symfonie D dur, zvaná Lukavická. Dnes se zde pravidelně konají Haydnovy hudební slavnosti.

Fotografie

Zámek Dolní Lukavice (čp. 1)