Kaple Panny Marie Pomocné v Dobřanech

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kaple Panny Marie Pomocné stojí v Dobřanech poblíž Vartova mlýna.

Historie

Kaple Panny Marie Pomocné stojí v Dobřanech na svažitém pozemku poblíž Vartova mlýna. Barokní kaple je vyzděna ze smíšeného zdiva, směrem ke mlýnu je obráceno vstupní průčelí. Půdorys stavby je kruhový s mírně odsazeným závěrem. Hladké stěny člení jen fabionová vrcholová římsa. V obdélném ostění byly osazeny vstupní dřevěné rámové dveře. Nad nadpražím dveří je ležatě obdélný nadsvětlík bez výplně, užší než vstupní otvor. Interiér je zaklenut cihlovou klenbou, závěr je naznačen mírným odsazením stěn. Na stěnách jsou zřetelné zbytky starší výmalby. Menza je dochována jen ve zbytcích, vybavení kaple se nedochovalo. Objekt je ve špatném stavu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kaple Panny Marie Pomocné v Dobřanech