Kostel sv. Václava v Dnešicích

Dnešice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Obci Dnešice dominuje kostel sv. Václava, který je připomínán již k roku 1352. Blízko kostela stojí barokní fara.

Historie

Dominantou Dnešic je kostel sv. Václava. Původně gotická stavba je připomínána k roku 1352. Výraznou přestavbu prodělala v 18. a na počátku 19. století. V roce 1811 došlo k prodloužení lodi a byla přistavěna věž s mansardovou střechou. K obdélné lodi je připojen užší presbytář s přilehlou sakristií. Loď je plochostropá, v podvěží se nachází valená klenba, v presbytáři je klenba křížová. Okna jsou polokruhová. V interiéru najdeme barokní zařízení. Objekt prošel rozsáhlou opravou po roce 2000. U kostela se nachází klasicistní kovový pamětní kříž z roku 1827. Umístěn je na vysokém kamenném soklu. Blízko kostela stojí barokní patrová fara.

Fotografie

Kostel sv. Václava v Dnešicích