Kaple Narození Panny Marie v Borovech

Borovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Velká kaple Narození Panny Marie při silnici v obci Borovy pochází z roku 1834.

Historie

Empírová kaple Narození Panny Marie v obci Borovy dosahuje velikosti malého kostelíka. Stojí přímo u státní silnice. Je obdélná s neodsazeným trojbokým závěrem. V šíři celého průčelí je otevřený portikus, kde čtyři toskánské sloupy nesou stlačené obloučky, na nichž spočívá nízký trojúhelný štít přesahující střechy. Předsíň je opatřena rovným stropem. Uvnitř je placková klenba, v závěru valená s trojúhelnými výsečemi.

Původní kapli nechal postavit Martin Falout, a to roku 1703. Nejprve byla dřevěná a byla v ní umístěna socha Panny Marie. K této soše Panny Marie Borovské putovalo mnoho věřících, kteří zde zanechávali dary, díky nimž byla kaple v roce 1764 omítnuta zvenku i zevnitř. V roce 1768 byla na východní straně postavena předsíň se čtyřmi sloupy. Do dnešní doby dochovaná přestavba proběhla roku 1834. V roce 1835 byla kaple vysvěcena. Roku 1941 byla uvnitř přemalována a v roce 1955 opravena díky darům borovských občanů. I dnes je stavba v dobrém stavu. Je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kaple Narození Panny Marie v Borovech