Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)

Blovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na Masarykově náměstí v Blovicích najdeme zajímavé domy čp. 23 a 24. Klasicistní domy čp. 148 a 149 stojí v Hradišťské ulici. Stavba čp. 148 sloužila dříve jako muzeum. 

Historie

Jižní strana Masarykova náměstí v Blovicích má charakter vesnické návsi s vykrajovanými klasicistními štíty přízemních domků. Uprostřed náměstí stávala zřejmě renesanční kaple sv. Markéty, jež byla zrušena reformou Josefa II. a poté zbořena. Na náměstí při řece je dochován bývalý městský pivovar s klasicistními objekty. Při ulici směřující k Hradišti je dodnes zachováno několik domů s klasicistními štíty.

Městské domy čp. 23 a 24 na náměstí představují dvě shodně řešené budovy spojené polokruhovou branou, která tvoří vjezd do dvora. V přízemí jsou prostory pro obchody. Budova čp. 23 má pod trojúhelným štítem atikové patro. Průčelí je členěno kordónovou a hlavní římsou, na níž spočívá nízký rámovaný trojúhelný štít s kruhovou šambránou. Vnitřek domu je plochostropý. Dveřmi ze dvora se vstupuje do síňky, odkud vlevo stoupají schody do podkroví a na půdu. Střecha je sedlová. Stavení čp. 24 představuje dům s atikovým patrem, trojúhelným štítem a se sedlovou střechou. Do řadové zástavby je vložen tak, že mezi ním a sousedním čp. 23 zůstává úzký dvorek, který je do náměstí uzavřený zděnou branou. V přízemí jsou opět prostory pro obchod. V atikovém patře jsou tři okna v šambráně a s podokenní římsou, dále orámovaný trojúhelný štít.

Raušarův dům čp. 148 najdeme v Hradišťské ulici. Jedná se o patrový klasicistní dům o pěti osách v průčelí a dvou na boční straně. Střecha je valbová. Uprostřed je v přízemí vstup, nad ním oválná kartuše s domovním číslem. Po jejích stranách je štuková ornamentika. Dříve zde bývalo umístěno muzeum, jež bylo později přesunuto do zámku Hradiště, kde sídlí dodnes. Dům byl opraven a v současné době je využíván pro potřeby úřadu. Na fasádě je umístěna pamětní deska Františka Raušara, zakladatele muzea. Poblíž najdeme klasicistní dům čp. 149, což je přízemní dům s pětiosým průčelím. Střešní trojosý rizalit vrcholí trojúhelným štítem s polokruhovým oknem. Všechny uvedené domy jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)