Kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích

Blovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kostel sv. Jana Evangelisty stojí nad řekou na okraji městského jádra. Vybudován byl v letech 1760–1767. Za kostelem se nachází pohřební kaple sv. Kříže.

Historie

Farní kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích stojí na terase nad řekou na severním okraji městského jádra. V letech 1760–1767 byl původní gotický kostel nahrazen barokní novostavbou. Starý kostel je doložený k roku 1374. Nový byl opravován v roce 1844, později v roce 1939 a naposledy v letech 1997–1999. Stavba má půdorys kříže a trojdílné průčelí, jež vrcholí ve středu věží s cibulovou bání. Nad hlavním vchodem je umístěn znak rodu Kolovratů a kasulové okno. Po stranách jsou ve dvou nikách nad sebou sochy světců. Také ve štítě jsou niky se sochami od Antonína Emanuela Maxe z roku 1845. Boční fasády jsou členěny lisénami a kasulovými okny se štukovým dekorem kolem šambrán. Všechny vstupy v kamenných ostěních mají dochovány původní barokní dveře.

Vzdušně působící prostorný interiér je zaklenut valeně s trojúhelnými výsečemi. V křížení lodi je placková klenba. Stěny jsou zdobeny štukovým dekorem s rozvilinami a mušlemi. Mobiliář pochází většinou z doby po požáru v roce 1825. Obrazy vytvořili Jan Herzog a Antonín Lhota. Hodnotná je renesanční křtitelnice datovaná do roku 1637. Před kostelem stojí pamětní kříž z roku 1873. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Za kostelem je do bývalého hřbitovního ohrazení začleněna pohřební kaple sv. Kříže s hrobkou rodu Kolovratů a Pálffyů, kteří v minulosti vlastnili panství Hradiště. Fasáda je klasicistní z roku 1833. Vstupní průčelí vrcholí trojúhelným štítem. Okna jsou polokruhová. Interiér je zdoben iluzivní výmalbou. V suterénu, který je přístupný železnými dveřmi pod svahem, je hrobka s ostatky členů zmíněných rodů. Uloženo je tady srdce arcibiskupa Aloise Kolovrata, ostatky Františka Kolovrata, Valburgy Kolovratové Morzinové, Arnoštky Kolovratové Šlikové a dalších.

Fotografie

Kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích