Kostel sv. Jana Nepomuckého v Rabí

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého zřejmě nahradil starší renesanční sakrální stavbu. Dodnes je obklopen využívaným hřbitovem a konají se zde pravidelné bohoslužby.

Historie

Rábský hřbitovní kostel se nachází na malém návrší nedaleko náměstí při cestě na Horažďovice. Vystavěn byl v barokním duchu v roce 1785 snad na místě starší renensanční stavby. Z této původní stavby se dochoval zadní portál datovaný k roku 1611 a zřejmě i část vybavení kostela z počátku 18. století. Přesto ale není jasné, zda šlo skutečně o přestavbu, neboť sem tyto prvky mohly být přeneseny z jiného blízkého kostela.

Kostel zasvěcený Janu Nepomuckému má tvar jednolodní obdélníkové stavby s užším půlkruhovým závěrem, zaoblenými nárožími a plochým stropem bez triumfálního oblouku. Presbytář je půlkruhový. Na jižní straně kostela je pravoúhlá sakristie a nad ní umístěná oratoř, tato dodatečná přístavba nebyla ale příliš citlivá k celkové podobě kostela a výrazně poškodila jeho architektonickou hodnotu. Západní průčelí se štítem je zdobené lizénami a dekorativními okenními římsami. V interiéru se nachází rozměrný rámový oltář, kazatelna s deskovými obrazy evangelistů a krucifix z 18. století. Kostel byl upraven v 90. letech 20. století a dodnes je plně využíván, konají se zde pravidelné bohoslužby a na okolním hřbitově se stále pohřbívá.

Fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého v RabíKostel sv. Jana Nepomuckého v Rabí