Kaple sv. Anny v Chudenicích

Chudenice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně barokní hřbitovní kaple sv. Anny se nachází jihozápadně od městečka.

Historie

V roce 1766 byla jihozápadně od centra Chudenic postavena kaple zasvěcená sv. Anně v duchu pozdního baroka. Malá sakrální stavba nabyla svého významu později, kdy z nařízení Josefa II. bylo zapotřebí přesunout starý chudenický hřbitov z okolí kostela sv. Jana Křtitele mimo náměstí. Nově vybudovaný svatostánek tak vhodně posloužil jako hřbitovní kaple.

Kaple má oválný půdorys, k němuž se na jedné straně připojuje sakristie a na druhé straně pak předsíň ve směru podélné osy objektu. Stěny rozdělují dvojice pilastrů, do kaple se vstupuje z předsíně polokruhovým zaklenutým vchodem, okna jsou taktéž polokruhová. Cenný obraz a oltář vymalovaný malířem Adolfem Liebscherem se bohužel nedochoval.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.