Zámek Chanovice (čp. 1)

Chanovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rodovou tvrz Chanovských z Dlouhé vsi přestavěli v 18. století Rummerskirchové na barokní zámek, kde se v současnosti nachází muzeum lidových řemesel Pošumaví.  

Historie

Ves Chanovice vznikla někdy během 13. století nedaleko Horažďovic. Již ve 14. století měla statut farní vsi, kdy patrony zdejšího kostela byli Batík a Vintíř. Ještě v polovině 15. století držel Chanovice Buzek z Jindřichovic, avšak již roku 1467 sem přichází Jan Lhota mladší z Dlouhé Vsi, po němž si pak jeho rod začal říkat Chanovští z Dlouhé Vsi. Ti zde na středověké tvrzi pobývali až do roku 1717, kdy rodový statek prodal Václav Josef Chanovský z Dlouhé Vsi hraběti Rummerskirchovi. Rod vlastnící nedaleké poddanské město Horažďovice tu v první polovině 18. století nechal vystavět barokní zámek místo původní tvrze. Rummerskirchové opustili Chanovice roku 1794, kdy je tu vystřídala rodina Becherů. Bohatí majitelé v letech 1811 až 1838 provedli na zámku řadu stavebních úprav a v podstatě jej zrekonstruovali do současné podoby.

Chanovický zámek, který vedle muzea lidových řemesel hostí také školu a řadu společenských akcí, je komplexem jednopatrových a dvoupatrových budov uzavírajících ústřední čtvercové nádvoří, do něhož se vchází dlouhým průjezdem umístěným v nejširší části budovy. Nejcennější částí zámku jsou původní gotická zdiva s náznaky renesančních a barokních zásahů. V zámeckém parku, který celý areál doplňuje stojí také gloriet zbudovaný během posledních úprav v 19. století.  

Fotografie

Zámek Chanovice (čp. 1)Zámek Chanovice (čp. 1)